Suzhou, China

Shenzhen, China

Chengdu, China

SBA Stone Forest Suzhou Branch

SBA Stone Forest Shenzhen Branch

SBA Stone Forest Chengdu Branch

Location

Room 903, Building 1, Genway Tower, No. 188 Wangdun Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou 215028, PR China

Location

Room 701 & 710, New World Centre, No. 6009 Yitian Road (West Yitian Road & North Fuzhong Road), CBD Futian District, Shenzhen 518026, PR China

Location

Room 2002, Yanlord Landmark Plaza, No. 1, Section 2, Renmin Road (South), Jinjiang District, Chengdu 610041, PR China

T +86 512 6292 0081

T +86 755 8381 7600

T +86 28 8667 7621

Ms Jessica Zhu, Manager

T +86 512 6292 0081

jessicazhu@sbasf.com

Ms Helen Yin, Branch Head

T +86 755 8381 7600

helenyin@sbasf.com

Ms Tan Lee Lee, Director

T +86 21 6186 7602

TanLeeLee@sbasf.com

Shanghai, China

Beijing, China

SBA Stone Forest Corporate Advisory (Shanghai) Co., Ltd

SBA Stone Foret Beijing Branch

Location

5th Floor, Yangtze Center, No. 2111, Yan'an Road (West), Changning District, Shanghai 200336, PR China

Location

Room 2102, Block B, Office Park, No. 10Jintong Road (West), Chaoyang District, Beijing 100020, PR China

T +86 21 6186 7600

T +86 10 8591 1900

Tan Lee Lee, Director

+86 21 6186 7602

tanleelee@sbasf.com

Yeo Lee Soon, Director

T +86 10 8591 1900 ext 201

yeoleesoon@sbasf.com

Singapore

PayrollServe

T +65 6336 0600

F +65 6594 7999

Location

8 Wilkie Road, #03-08 Wilkie Edge Singapore 228095

Ms Alice Ong, Director

T +65 6705 7088

F +65 6594 7999

aliceong@payrollserve.com.sg

Suzhou, China

SBA Stone Forest Suzhou Branch

Location

Room 903, Building 1, Genway Tower, No. 188 Wangdun Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou 215028, PR China

T +86 512 6292 0081

Ms Jessica Zhu, Manager

T +86 512 6292 0081

jessicazhu@sbasf.com

Shenzhen, China

SBA Stone Forest Shenzhen Branch

Location

Room 701 & 710, New World Centre, No. 6009 Yitian Road (West Yitian Road & North Fuzhong Road), CBD Futian District, Shenzhen 518026, PR China

T +86 755 8381 7600

Ms Helen Yin, Branch Head

T +86 755 8381 7600

helenyin@sbasf.com

Chengdu, China

SBA Stone Forest Chengdu Branch

Location

Room 2002, Yanlord Landmark Plaza, No. 1, Section 2, Renmin Road (South), Jinjiang District, Chengdu 610041, PR China

T +86 28 8667 7621

Ms Tan Lee Lee, Director

T +86 21 6186 7602

TanLeeLee@sbasf.com

Shanghai, China

SBA Stone Forest Corporate Advisory (Shanghai) Co., Ltd

Location

5th Floor, Yangtze Center, No. 2111, Yan'an Road (West), Changning District, Shanghai 200336, PR China

T +86 21 6186 7600

Tan Lee Lee, Director

+86 21 6186 7602

tanleelee@sbasf.com

Beijing, China

SBA Stone Foret Beijing Branch

Location

Room 2102, Block B, Office Park, No. 10Jintong Road (West), Chaoyang District, Beijing 100020, PR China

T +86 10 8591 1900

Yeo Lee Soon, Director

T +86 10 8591 1900 ext 201

yeoleesoon@sbasf.com